Επαγγελματική Ευθύνη Λογιστών - Φοροτεχνικών

Επιλεγμένα ασφαλιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες φοροτέχνες και λογιστές


Ή καλέστε μας στο 210-6199500

AIG

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους σύγχρονους επαγγελματίες λογιστές, έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Ασφαλιστικές Καλύψεις:

Σημαντική Σημείωση: Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την Ασφαλιστική Εταιρία AIG Europe Limited, με νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Στην Αίτηση Ασφάλισης μπορείτε να μελετήσετε τα όρια καλύψεων, τις εφαρμοζόμενες απαλλαγές, το κόστος του ασφαλιστηρίου καθώς και πως αυτό διαμορφώνεται με την αποδοχή ή μη της αναδρομικής κάλυψης.