Επαγγελματική Ευθύνη Λογιστών - Φοροτεχνικών

Επιλεγμένα ασφαλιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες φοροτέχνες και λογιστές


Ή καλέστε μας στο 210-6199500


Ο τομέας των υπηρεσιών που προσφέρετε χαρακτηρίζεται από στενούς χρονικούς περιορισμούς και πολυεπίπεδες υποχρεώσεις έναντι των υφιστάμενων και μελλοντικών πελατών σας. Χρήζει δε το μέγιστο βαθμό προσοχής και υπευθυνότητας από μεριάς σας. Λάθη και παραλήψεις είναι αναπόφευκτες κυρίως λόγω των συνθηκών που ασκείτε το επάγγελμα σας.

Με τις πολλές ευθύνες αυξάνονται και οι κίνδυνοι λαθών και παραλήψεων. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης, έρχεται να καλύψει αυτούς τους κινδύνους. Ενδεικτικά παρέχονται:


Σας προσφέρουμε λύσεις σε συνεργασία με τις δυο κορυφαίες εταιρίες:


Για να ενημερωθείτε για την διαδικασία αγοράς ανατρέξτε στην σελίδα Διαδικασία Αγοράς.